El Poble

Navigation Bar

Premià de Dalt en xifres

Vegeu, a continuació, algunes xifres destacades relatives a Premià de Dalt i facilitades per l'Idescat

Above Content Body

Content Core

 POBLACIÓ 2019 10.448 persones habitants
  
 Homes  5.207 
 Dones   5.241
 Naixements   78
                                Nens  38
                                Nenes  40
Número d'habitatges  4.162
Habitatges buits  203
 Atur registrat 2020  419 (taxa 8,68%)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALTRES DADES INTERESSANTS 

Coneixement de la llengua catalana

Evolució del padró municipal per sexes

 

Fluxes migratoris

 

Per a obtenir més dades sobre Premià de Dalt, consulteu el web de l'Idescat 

Below Content Viewlet

Document Actions