El Poble

Navigation Bar

Premià de Dalt en xifres

Vegeu, a continuació, algunes xifres destacades relatives a Premià de Dalt i facilitades per l'Idescat

Above Content Body

Content Core

 POBLACIÓ 2021 10.419 persones habitants
  
 Homes  5.203 
 Dones   5.216
 Naixements   78
                                Nens  26
                                Nenes  36
Número d'habitatges  3.755
Habitatges buits  203
 Atur registrat 2020  481,4 (taxa 7%)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALTRES DADES INTERESSANTS 

Coneixement de la llengua catalana

Evolució del padró municipal per sexes

 

Fluxes migratoris

 

Per a obtenir més dades sobre Premià de Dalt, consulteu el web de l'Idescat 

Below Content Viewlet

Document Actions