El Poble

Navigation Bar

Calendari festiu

Above Content Body

Content Core


Calendari oficial de festes laborals per a l'any 2022

L’any 2022 inclourà 12 festes d’àmbit català, a les quals els ajuntaments podran afegir-hi dues festes locals.

Seran festes laborals a Catalunya durant l’any 2022 les següents:

 • 1 de gener (Cap d’any), dissabte.
 • 6 de gener (Reis), dijous.
 • 15 d’abril (Divendres Sant), divendres.
 • 18 d’abril (dilluns de Pasqua Florida), dilluns.
 • 6 de juny (Dilluns de Pasqua Granada), dilluns.
 • 24 de juny (Sant Joan), divendres.
 • 15 d’agost (l'Assumpció), dilluns.
 • 12 d’octubre (Festa Nacional d’Espanya), dimecres.
 • 1 de novembre (Tots Sants), dimarts.
 • 6 de desembre (Dia de la Constitució), dimarts.
 • 8 de desembre (La Immaculada), dijous.
 • 26 de desembre (Sant Esteve), dilluns.

Festes locals de Premià de Dalt any 2022

 • Dilluns 28 de febrer (Carnestoltes).
 • Dimecres 29 de juny (Sant Pere - Festa Major)

NORMATIVA RELACIONADA

Acord de Ple, festius 2022

Ordre TSF/81/2020, de 14 de juny, per la qual s'estableix el calendari oficial de festes laborals a Catalunya per a l'any 2021

Acord de Ple, festius 2021

Below Content Viewlet

Document Actions