COMPTE GENERAL

FACTURES I TRANSPARČNCIAEl Compte General és un conjunt de documents i estats que l'Ajuntament ha d'elaborar al final de cada any per informar sobre:

  1. Situaciķ del patrimoni, és a dir, la situaciķ dels béns i drets, del seu finanįament i dels seus préstecs i deutes al final de l'any.
  2. Les despeses, els ingressos, els beneficis i les pčrdues durant l'any a quč es referix el Compte general.
  3. Com s'ha executat el pressupost, és a dir, ofereix informaciķ sobre quina quantitat i en quč s'han gastat els recursos que s'han obtingut en aquest any, quants recursos s'han obtingut l'any i quins han estat aquests recursos. També s'informa sobre la forma en quč s'han realitzat aquestes despeses i ingressos.

Recurs grāfic Sindicatura de ComptesEl Compte General s'ha d'aprovar per la Comissiķ Especial de Comptes i exposat al públic durant el termini de 15 dies. L'informe de la Comissiķ serā elevat al Ple de la Corporaciķ per al seu examen i aprovaciķ.
Una vegada aprovat el Compte General, s'envia a diferents estaments, com la Sindicatura de Comptes; el Ministeri d'Hisenda i també a Governaciķ.

Us oferim els enllaįos on podreu consultar els Comptes Generals aprovats a Premiā de Dalt

Sindicatura de Comptes

Ministerio de Economía y Hacienda

EXERCICI 2013

Memōria compte general 2013

Memōria compte general 2013

Fitxer: MEMORIA_COMPTE_GENERAL_2013.PDF

Format: Acrobat-PDF
Pāgines: 168
Mida: 867,52 kB

EXERCICI 2012

Memōria compte general 2012

Memōria compte general 2012

Fitxer: MEMORIA_COMPTE_GENERAL_2012.pdf

Format: Acrobat-PDF
Pāgines: 146
Mida: 6,32 MB

 

OFICINES

OAC
Plaįa de la Fābrica, 1
Tel: 93 693 15 15
oac@premiadedalt.cat

Policia Local
Plaįa de la Vila, 1
Tel: 93 693 15 00
policia@premiadedalt.cat
Ocupaciķ i Promociķ Econōmica
Plaįa del Mil.lenari, 5
Tel: 93 693 15 90
ocupacio@premiadedalt.cat
Serveis Socials
Plaįa del Mil.lenari, 6
Tel: 93 693 15 91
serveissocials@premiadedalt.cat