Inici > Àrea serveis generals > Gestió econòmica > Liquidacions exercicis anteriors
LIQUIDACIONS EXERCICIS ANTERIORS

EXERCICI 2014

lIQUIDACIÓ BALANÇ

lIQUIDACIÓ BALANÇ

Fitxer: 2014_LIQ_AJ_BalanA_.pdf

Format: Acrobat-PDF
Pàgines: 1
Mida: 10,79 kB

LIQUIDACIÓ PRESSUPST DESPESES

LIQUIDACIÓ PRESSUPST DESPESES

Fitxer: 2014_LIQ_AJ_Liq_Pres_Desp.pdf

Format: Acrobat-PDF
Pàgines: 12
Mida: 110,83 kB

LIQUIDACIÓ DESPESES ECONÒMIQUES

LIQUIDACIÓ DESPESES ECONÒMIQUES

Fitxer: 2014_LIQ_AJ_Liq_Pres_Desp_Econ.pdf

Format: Acrobat-PDF
Pàgines: 17
Mida: 91,33 kB

LIQUIDACIÓ DESPESES PER PROGRAMA

LIQUIDACIÓ DESPESES PER PROGRAMA

Fitxer: 2014_LIQ_AJ_Liq_Pres_Desp_Prog.pdf

Format: Acrobat-PDF
Pàgines: 9
Mida: 52,09 kB

LIQUIDACIÓ DESPESES PER PROGRAMA I CONCEPTE

LIQUIDACIÓ DESPESES PER PROGRAMA I CONCEPTE

Fitxer: 2014_LIQ_AJ_Liq_Pres_Desp_Prog_Conc.pdf

Format: Acrobat-PDF
Pàgines: 63
Mida: 349,23 kB

LIQUIDACIÓ INGRESSOS

LIQUIDACIÓ INGRESSOS

Fitxer: 2014_LIQ_AJ_Liq_Pres_Ing.pdf

Format: Acrobat-PDF
Pàgines: 5
Mida: 35,89 kB

LIQUIDACIÓ INGRESSOS ECONÒMICS

LIQUIDACIÓ INGRESSOS ECONÒMICS

Fitxer: 2014_LIQ_AJ_Liq_Pres_Ing_Econ.pdf

Format: Acrobat-PDF
Pàgines: 16
Mida: 76,43 kB

LIQUIDACIÓ INGRESSOS ECONÒMICS I PER PROGRAMA

LIQUIDACIÓ INGRESSOS ECONÒMICS I PER PROGRAMA

Fitxer: 2014_LIQ_AJ_Obl_Net_Econ_Prog.pdf

Format: Acrobat-PDF
Pàgines: 37
Mida: 98,06 kB

LIQUIDACIÓ PER PROGRAMA I CAPÍTOL

LIQUIDACIÓ PER PROGRAMA I CAPÍTOL

Fitxer: 2014_LIQ_AJ_Obl_Net_Prog_Cap.pdf

Format: Acrobat-PDF
Pàgines: 4
Mida: 23,29 kB

RESUM ECONÒMIC PATRIMONI

RESUM ECONÒMIC PATRIMONI

Fitxer: 2014_LIQ_AJ_Res_Econ_Patrim.pdf

Format: Acrobat-PDF
Pàgines: 1
Mida: 9,72 kB

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

Fitxer: 2014_LIQ_AJ_Resultat_Pres.pdf

Format: Acrobat-PDF
Pàgines: 1
Mida: 8,3 kB

ROMANENT

ROMANENT

Fitxer: 2014_LIQ_AJ_Romanent.pdf

Format: Acrobat-PDF
Pàgines: 1
Mida: 45,39 kB

BALANÇ

BALANÇ

Fitxer: 2014_LIQ_PT_BalanA_.pdf

Format: Acrobat-PDF
Pàgines: 1
Mida: 6,6 kB

LIQUIDACIÓ PRESSUPOST DE DESEPESES

LIQUIDACIÓ PRESSUPOST DE DESEPESES

Fitxer: 2014_LIQ_PT_Liq_Pres_Desp.pdf

Format: Acrobat-PDF
Pàgines: 1
Mida: 8,83 kB

LIQUIDACIÓ PRESSUPOST DE DESEPESES

LIQUIDACIÓ PRESSUPOST DE DESEPESES

Fitxer: 2014_LIQ_PT_Liq_Pres_Desp.pdf

Format: Acrobat-PDF
Pàgines: 1
Mida: 8,83 kB

DESPESES PER PROGRAMA

DESPESES PER PROGRAMA

Fitxer: 2014_LIQ_PT_Liq_Pres_Desp_Prog.pdf

Format: Acrobat-PDF
Pàgines: 1
Mida: 8,81 kB

DESPESES PER PROGRAMA

DESPESES PER PROGRAMA

Fitxer: 2014_LIQ_PT_Liq_Pres_Desp_Prog.pdf

Format: Acrobat-PDF
Pàgines: 1
Mida: 8,81 kB

DESPESES PER PROGRAMA I CONCEPTE

DESPESES PER PROGRAMA I CONCEPTE

Fitxer: 2014_LIQ_PT_Liq_Pres_Desp_Prog_Conc.pdf

Format: Acrobat-PDF
Pàgines: 1
Mida: 10,48 kB

RESUM D´OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA I PROGRAMA

RESUM D´OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA I PROGRAMA

Fitxer: 2014_LIQ_PT_Obl_Net_Econ_Prog.pdf

Format: Acrobat-PDF
Pàgines: 1
Mida: 7,85 kB

RESUM D´OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES PER CLASSIFICACIÓ PER PROGRAMA I CAPÍTOLS

RESUM D´OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES PER CLASSIFICACIÓ PER PROGRAMA I CAPÍTOLS

Fitxer: 2014_LIQ_PT_Obl_Net_Prog_Cap.pdf

Format: Acrobat-PDF
Pàgines: 1
Mida: 7,88 kB

COMPTES DEL RESULTAT ECONÒMIC-PATRIMONIAL

COMPTES DEL RESULTAT ECONÒMIC-PATRIMONIAL

Fitxer: 2014_LIQ_PT_Res_Econ_Patrim.pdf

Format: Acrobat-PDF
Pàgines: 1
Mida: 6,39 kB

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST III.

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST III.

Fitxer: 2014_LIQ_PT_Resultat_Pres.pdf

Format: Acrobat-PDF
Pàgines: 1
Mida: 7,98 kB

EXERCICI 2013

Resultat pressupostari

Resultat pressupostari

Fitxer: 2013_rtat_pressupostari.pdf

Format: Acrobat-PDF
Pàgines: 1
Mida: 8,34 kB

Balanç

Balanç

Fitxer: 2013_balanA_.pdf

Format: Acrobat-PDF
Pàgines: 1
Mida: 10,68 kB

Resultat econòmic i patrimonial

Resultat econòmic i patrimonial

Fitxer: 2013_cte_rtat_economico_patrimonial.pdf

Format: Acrobat-PDF
Pàgines: 1
Mida: 9,72 kB

Despeses

Despeses

Fitxer: 2013_liq_press_despeses.pdf

Format: Acrobat-PDF
Pàgines: 12
Mida: 108,52 kB

Liquidació despeses

Liquidació despeses

Fitxer: 2013_liq_press_despeses_x_econ.pdf

Format: Acrobat-PDF
Pàgines: 15
Mida: 84,82 kB

Ingressos

Ingressos

Fitxer: 2013_liq_press_ingressos.pdf

Format: Acrobat-PDF
Pàgines: 4
Mida: 32,76 kB

Resultat pressupostari

Resultat pressupostari

Fitxer: 2013_rtat_pressupostari.pdf

Format: Acrobat-PDF
Pàgines: 1
Mida: 8,34 kB

EXERCICI 2012

Liquidació del pressupost 2012

Liquidació del pressupost 2012

Fitxer: LIQUIDACIO_PRESSUPOST2012.pdf

Format: Acrobat-PDF
Pàgines: 19
Mida: 505,11 kB

 
Dades de l'àmbit

Regidor: Josep Triadó i Bergés
Tècnic: M. Teresa Fernàndez Hinojosa
Adreça: Plaça de la Fàbrica, 1
Telèfon: 93 693 15 15
Contacteu per correu electrònic a la següent adreça electrònica

OFICINES

OAC
Plaça de la Fàbrica, 1
Tel: 93 693 15 15
oac@premiadedalt.cat

Policia Local
Plaça de la Vila, 1
Tel: 93 693 15 00
policia@premiadedalt.cat
Ocupació i Promoció Econòmica
Plaça del Mil.lenari, 5
Tel: 93 693 15 90
ocupacio@premiadedalt.cat
Serveis Socials
Plaça del Mil.lenari, 6
Tel: 93 693 15 91
serveissocials@premiadedalt.cat