Inici > Ārea territori > Pla de Barris Santa Maria-Santa Anna-Tiķ > Quč és el Pla de Barris?
QUČ ÉS EL PLA DE BARRIS?

Quč és el Pla de Barris?
El Pla de Barris és un projecte que neix arran de la Llei 2/2004, de 4 de juny, de millora de barris, ārees urbanes i viles que requereixen una atenciķ especial. Per mitjā d´aquesta Llei, aprovada pel Parlament de Catalunya, la Generalitat pretén dotar les administracions catalanes dels instruments necessaris per tal de portar a terme intervencions de caire social i urbanístic en aquells barris de Catalunya que ho requereixin.
Els principals objectius d´aquesta llei sķn:

  • Generar un instrument de redistribuciķ social
  • Promoure la rehabilitaciķ integral dels barris especials
  • Emprendre accions de millora social per fomentar la cohesiķ i la integraciķ als barris
  • Millorar la sostenibilitat ambiental
  • Fomentar la dinamitzaciķ econōmica

La Llei de barris preveu l´atorgament de subvencions als municipis que tinguin un barri o més d´un barri que pugui ser considerat una ārea urbana d´atenciķ especial. Aquestes subvencions es convoquen anualment, i els diferents municipis que les volen solˇlicitar han de presentar un projecte d´intervenciķ integral en un dels seus barris o en més d´un que haurā de ser redactat seguint unes pautes establertes.
La valoraciķ dels projectes és regulada per la mateixa Llei, d´acord amb la qual es concedeix una puntuaciķ pels diferents aspectes urbanístics i socials que presenten els barris inclosos en el projecte. D´aquesta manera, es puntuen aspectes com ara:

  • El grau d´intensitat dels problemes urbanístics, socioeconōmics i ambientals
  • La valoraciķ de l´impacte que el projecte pot tenir en l´āmbit d´actuaciķ.

Així, el Pla de Barris esdevé una eina per poder portar a terme una actuaciķ de millora integral en un territori. La mateixa Llei de barris estableix vuit camps d´actuaciķ i cada projecte d´intervenciķ integral ha de preveure diferents accions en cadascun d´aquests camps per poder accedir a la subvenciķ. Aquests camps preveuen la millora de l´espai públic, la rehabilitaciķ d´elements comuns dels edificis, la provisiķ i millora d´equipaments per a ús colˇlectiu, la millora de la sostenibilitat, la millora de l´accés a les noves tecnologies, la incorporaciķ de la perspectiva de gčnere, la millora socioeconōmica i la millora de l´accessibilitat i la supressiķ de barreres arquitectōniques.

 

OFICINES

OAC
Plaįa de la Fābrica, 1
Tel: 93 693 15 15
oac@premiadedalt.cat

Policia Local
Plaįa de la Vila, 1
Tel: 93 693 15 00
policia@premiadedalt.cat
Ocupaciķ i Promociķ Econōmica
Plaįa del Mil.lenari, 5
Tel: 93 693 15 90
ocupacio@premiadedalt.cat
Serveis Socials
Plaįa del Mil.lenari, 6
Tel: 93 693 15 91
serveissocials@premiadedalt.cat