Inici > Ārea serveis personals > Ensenyament > Pla Educatiu d'Entorn
PLA EDUCATIU D'ENTORN

El passat 28 de febrer es va signar el conveni entre el departament d´Educaciķ de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Premiā de Dalt.
logopee
El punt de partida del Pla sķn les iniciatives locals que condueixen a un procés de constituciķ de xarxes de treball cooperatiu entre els agents educatius d´un territori determinat. El Pla Educatiu d´Entorn és un model obert a partir de les realitats locals i per aixō el seu desenvolupament implica una interacciķ constant entre la xarxa de suport institucional i la xarxa social. Aquesta interacciķ ha de ser fruit d´un treball en paralˇlel i complementari entre el Departament d´Educaciķ i Universitats i l´Ajuntament de Premiā de Dalt.

Els eixos bāsics dels Plans Educatius d'Entorn sķn el fonament de la cohesiķ social, a partir de l´educaciķ intercultural, la consolidaciķ del catalā com a Llengua d´us habitual en els centres i en tot l´āmbit d´influčncia del Pla i el disseny d´una acciķ coordinada per a tot l´alumnat, posant un čmfasi especial en l´alumnat nouvingut o en risc de marginaciķ.

El Pla per a la Llengua i la Cohesiķ social del Departament d´Educaciķ es fa ressō de les noves necessitats i planteja el desenvolupament del Plans Educatius d´Entorn com a instruments per donar una resposta integrada i comunitāria a les necessitats educatives de la nostra societat, coordinant i dinamitzant l´acciķ educativa en els diferents āmbits de la vida dels infants i joves.

Nou logo Pla Educatiu d'Entorn a Premiā de Dalt Tenint en compte que la nostra Ārea d'Educaciķ municipal té una trajectōria en el treball en xarxa amb agents educatius i socials del municipi, arran el projecte desenvolupat Millora de l´čxit escolar, la regidoria d´Educaciķ i els centres docents valoren que un Pla Educatiu d´Entorn pot representar una millora important amb l´articulaciķ d´accions educatives al municipi.

Conferčncia a cārrec de Jordi Collet

Com ja s´ha fet saber en altres ocasions,  Premiā de Dalt és un dels 80 municipis de Catalunya que té un Pla Educatiu d´Entorn i amb aquest motiu el passat 4 de setembre es va realitzar una conferčncia a l´espai Santa Anna organitzada per la regidoria d´Educaciķ, sobre el tema: Treballem tots en xarxa, a cārrec del ponent Jordi Collet, investigador de l´Ārea d´Educaciķ de l´IGOP, Institut de Govern i Polítiques Públiques de la Universitat Autōnoma de Barcelona i professor de Sociologia de la Universitat de Vic.

Xerrada a cārrec de Jordi Collet quant al Pla Educatiu d'Entorn La convocatōria va ser un čxit, amb uns 80  assistents. S'adreįava als agents educatius i socials del municipi i d´altres municipis del voltant. Van assistir-hi tčcnics de les diferents regidories: joventut, serveis socials, promociķ econōmica, cultura, esports, entitats: AMPAS... professorat,  equips directius dels centres docents municipals i d´altres municipis.

La finalitat de la conferčncia era la de sensibilitzar els agents educatius i socials sobre l´oportunitat que suposa estar dins d´un  Pla Educatiu d´Entorn. Els missatges que el ponent va transmetre per a situar-nos tots en el marc d´un Pla Educatiu d´Entorn van ser molt clars, entre d´altres remarquem:

  • La pregunta que s´han de fer els centres, entitats, AMPAS... diferents regidories : Quč ens pot aportar a cadascun de nosaltres, el Pla Educatiu d´Entorn? Estar dins d´un Pla Educatiu d´Entorn és una oportunitat per a tirar endavant molts projectes que de ben segur ja els tenim pensats perō no s´ha trobat la manera de donar-los sortida o posar-los en marxa.
  • El treball en xarxa que es genera amb la posada en marxa d´un Pla Educatiu d´Entorn et fa pensar, analitzar, cončixer i revisar molts dels recursos que ja existeixen perō als que possiblement no s´ha tret el māxim de les seves possibilitats.
  • Hem de ser capaįos de fer estructures sōlides i sostenibles en els nostres projectes, que tinguin continuītat al marge que hi hagi un Pla Educatiu d´Entorn o no.
  • Cada Pla Educatiu d´Entorn té la seva especificitat, no hi ha dos Plans Educatius iguals. Ha de respondre a la realitat del seu municipi.
 
Dades de l'āmbit

Regidora: M. José Marín
Tčcnica: Glōria Sentín
Telčfon: 93 693 15 15
Horaris:
De dilluns a divendres de 9 a 14h

Contacteu per correu electrōnic a la següent adreįa electrōnica

OFICINES

OAC
Plaįa de la Fābrica, 1
Tel: 93 693 15 15
oac@premiadedalt.cat

Policia Local
Plaįa de la Vila, 1
Tel: 93 693 15 00
policia@premiadedalt.cat
Ocupaciķ i Promociķ Econōmica
Plaįa del Mil.lenari, 5
Tel: 93 693 15 90
ocupacio@premiadedalt.cat
Serveis Socials
Plaįa del Mil.lenari, 6
Tel: 93 693 15 91
serveissocials@premiadedalt.cat