Inici > Ārea territori > Medi ambient i Sostenibilitat > Mapa de capacitat acústica
MAPA DE CAPACITAT ACÚSTICA
Mapa acústic de Premiā de Dalt

Els municipis de Catalunya s´han anat transformat per adaptar-se a les noves realitats i cadascun, amb les seves particularitats, ha afrontat les situacions prōpies de la vida moderna. En aquest sentit, aspectes que fins fa pocs anys
ni tan sols es contemplaven, a hores d´ara esdevenen importants per assolir els estāndards de qualitat de vida. Entre aquests destaca la contaminaciķ acústica.

En aquest āmbit cal fer referčncia a la legislaciķ vigent d´obligat compliment per part de les administracions competents. La Uniķ Europea va establir en el Llibre verd de la lluita contra el soroll tot un seguit de recomanacions que posteriorment es van plasmar en la normativa comunitāria; especialment, els principis de la regulaciķ continguda en el Projecte de directiva del Parlament Europeu sobre avaluaciķ i gestiķ del soroll ambiental.

En resposta a les directrius procedents d´Europa, el Parlament de Catalunya va aprovar el 12 de juny de 2002 la Llei de protecciķ contra la contaminaciķ acústica.
Els trets més significatius d´aquesta Llei sķn:

  • La consideraciķ de la contaminaciķ acústica des del punt de vista de les immissions
  • La delimitaciķ del territori en zones de sensibilitat acústica en funciķ d´uns objectius de qualitat
  • La regulaciķ d´un rčgim específic per a les infrastructures de transport, amb l´establiment de zones de soroll per a garantir uns mínims de qualitat acústica en les noves construccions i amb l´establiment de tot un seguit de mesures per a minimitzar l´impacte acústic en les construccions existents afectades per sorolls i vibracions.


La Llei estableix la divisiķ del territori en zones perquč els aspectes relatius al soroll siguin tinguts en compte a l´hora de planificar les activitats. D´altra banda, aixō permet configurar un mapa de capacitat acústica al qual poden tenir accés els ciutadans als efectes de cončixer els diferents nivells de protecciķ sonora del seu municipi.

Si desitgeu consultar el mapa acústic de Premiā de Dalt així com els plānols corresponents, ho heu de fer en els arxius PDF que aquí s'adjunten.

Autocad barri Santa Anna

Autocad barri Santa Anna

Fitxer: mapa_acustic_AUTOCAD_premia_de_mar_barri_Santa_Ana_23_5_12.pdf

Format: Acrobat-PDF
Pāgines: 1
Mida: 358,16 kB

Atutocad nucli antic

Atutocad nucli antic

Fitxer: mapa_acustic_AUTOCAD_premia_de_mar_nucli_antic_23_5_12.pdf

Format: Acrobat-PDF
Pāgines: 1
Mida: 480,22 kB

Autocad polígon

Autocad polígon

Fitxer: mapa_acustic_AUTOCAD_premia_de_mar_poligon_23_5_12.pdf

Format: Acrobat-PDF
Pāgines: 1
Mida: 381,53 kB

Barri Santa Anna

Barri Santa Anna

Fitxer: mapa_acustic_premia_de_mar_barri_Santa_Ana_23_5_12.pdf

Format: Acrobat-PDF
Pāgines: 1
Mida: 1,04 MB

Nucli Antic

Nucli Antic

Fitxer: mapa_acustic_premia_de_mar_nucli_antic_23_5_12.pdf

Format: Acrobat-PDF
Pāgines: 1
Mida: 1,06 MB

Polígon

Polígon

Fitxer: mapa_acustic_premia_de_mar_poligon_23_5_12.pdf

Format: Acrobat-PDF
Pāgines: 1
Mida: 1,06 MB

 
Dades de l'āmbit

Regidor: Antonio Mateos
Tčcnic: Oriol Arderiu
Plaįa de la Fābrica, 1
Telčfon: 93 639 15 15
Contacteu per correu electrōnic a la següent adreįa electrōnica
Horari d'atenciķ al públic: Divendres, amb cita prčvia

OFICINES

OAC
Plaįa de la Fābrica, 1
Tel: 93 693 15 15
oac@premiadedalt.cat

Policia Local
Plaįa de la Vila, 1
Tel: 93 693 15 00
policia@premiadedalt.cat
Ocupaciķ i Promociķ Econōmica
Plaįa del Mil.lenari, 5
Tel: 93 693 15 90
ocupacio@premiadedalt.cat
Serveis Socials
Plaįa del Mil.lenari, 6
Tel: 93 693 15 91
serveissocials@premiadedalt.cat