Inici > Ārea serveis generals > Gestiķ econōmica > Llei Orgānica d'Estabilitat Pressupostāria i Sostenibilitat Financera (LOEPSF)
LLEI ORGĀNICA D'ESTABILITAT PRESSUPOSTĀRIA I SOSTENIBILITAT FINANCERA (LOEPSF)

Per donar compliment als objectius de l'ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament d'informaciķ previstes en la Llei Orgānica 2/2012, de 27 d´abril, d'Estabilitat Pressupostāria i Sostenibilitat Financera (LOEPSF), s'adjunten documents que certifiquen el compliment dels objectius d'estabilitat pressupostāria i de deute públic.

L'objectiu d'estabilitat pressupostāria s´expressa en termes de comptabilitat nacional, és a dir, s'apliquen els criteris metodolōgics del Sistema Europeu de Comptes (SEC 95).
Per determinar el compliment de l´objectiu d´estabilitat pressupostāria en el Pressupost de l'Entitat, cal establir l'equivalčncia entre el saldo del pressupost per “operacions no financeres” i el saldo de comptabilitat nacional (capítols I a VII).

S´han de realitzar una sčrie d´ajustaments que es realitzen com a conseqüčncia de les diferčncies de criteri entre la comptabilitat pressupostāria i el pla de comptabilitat nacional. Per a la realitzaciķ dels ajustos s´ha de considerar el “Manual de cālcul del Dčficit en Comptabilitat Nacional adaptat a les Corporacions Locals, publicat per la IGAE.

La totalitat dels ingressos i despeses no financeres pressupostaries, corresponen a la totalitat dels recursos i operacions que computen per l´obtenciķ de la capacitat/necessitat de finanįament de les corporacions
locals.

L'avaluaciķ del compliment de l'objectiu d'estabilitat pressupostāria del Pressupost es va realitzar al pressupost inicial de la Corporaciķ Local i durant la seva execuciķ, s´han d´enviar al Ministeri d´Hisenda i Administracions Públiques la seva execuciķ trimestral.

4t trimestre 2016

Compliment objectius d'estabilitat pressupostāria

Compliment objectius d'estabilitat pressupostāria

Fitxer: COMPTE_AL_PLE_LOEPSF_2016_4T.pdf

Format: Acrobat-PDF
Pāgines: 1
Mida: 67,82 kB

3r trimestre 2016

Compliment objectius d'estabilitat pressupostāria

Compliment objectius d'estabilitat pressupostāria

Fitxer: COMPTE_AL_PLE_LOEPSF_2016_3T.pdf

Format: Acrobat-PDF
Pāgines: 1
Mida: 74,51 kB

2n trimestre 2016

Compliment objectius d'estabilitat pressupostāria

Compliment objectius d'estabilitat pressupostāria

Fitxer: COMPTE_AL_PLE_LOEPSF_2016_2T.pdf

Format: Acrobat-PDF
Pāgines: 1
Mida: 78,87 kB

1r trimestre 2016

Compliment objectius d'estabilitat pressupostāria

Compliment objectius d'estabilitat pressupostāria

Fitxer: COMPTE_AL_PLE_LOEPSF_2016_1T.pdf

Format: Acrobat-PDF
Pāgines: 1
Mida: 73,54 kB

Consulteu en aquest enllaį l'ENDEUTAMENT MUNICIPAL.
 
Dades de l'āmbit

Regidor: Alejandro Costa Urigoitia
Tčcnic: M. Teresa Fernāndez Hinojosa
Adreįa: Plaįa de la Fābrica, 1
Telčfon: 93 693 15 15
Contacteu per correu electrōnic a la següent adreįa electrōnica

OFICINES

OAC
Plaįa de la Fābrica, 1
Tel: 93 693 15 15
oac@premiadedalt.cat

Policia Local
Plaįa de la Vila, 1
Tel: 93 693 15 00
policia@premiadedalt.cat
Ocupaciķ i Promociķ Econōmica
Plaįa del Mil.lenari, 5
Tel: 93 693 15 90
ocupacio@premiadedalt.cat
Serveis Socials
Plaįa del Mil.lenari, 6
Tel: 93 693 15 91
serveissocials@premiadedalt.cat