Gestió d'incidències

Navigation Bar

Gestió i orígen de les incidències i queixes rebudes

Above Content Body

Content Core

Tipologia de les queixes

Via Pública

 • Paviments i voreres
 • Neteja viària
 • Senyalització viària
 • Clavegueram
 • Ressalts
 • Enllumenat, passos vianants i guals
 • Aparcament
 • Obres mal senyalitzades
 • Voluminosos

Medi Ambient

 • Illes de contenidors desbordades i brutes
 • Manteniment de parcs i jardins
 • Brutícia a camins ruralsde muntanya
 • Abocaments incontrolats
 • Bosses d'escombraries a papereres

Policia local

 • Inseguretat ciutadana
 • Incivisme
 • “Botellón” i queixes per sorolls a via pública
 • Problemes veïnals

2020

CATEGORIA RESOLTES NO RESOLTES
Via pública 79,7% 20,3%
Policia Local 97% 3%
Medi ambient/Sostenibilitat 99% 1%
Suggeriments 60% 40%

 

2019

CATEGORIA RESOLTES NO RESOLTES
Via pública 78% 22%
Policia Local 87% 13%
Medi ambient/Sostenibilitat 90% 10%
Suggeriments 60% 40%

 

Orígen de les incidències

2020

2019

Canals de les queixes i suggeriment de l’Ajuntament de Premià de Dalt

 • Presencial o verbalment
 • Via electrònica, instància, web (Premià de Dalt Soluciona) i correu electrònic
 • Xarxes Socials
 • Via telefònica /altres
 • Millores proposades internament

 

 

 

Below Content Viewlet

Document Actions