Planificació urbanística

Navigation Bar

Modificació puntual del POUM en l'àmbit de Can Costa

El Ple municipal, en sessió ordinària celebrada en data 21 de març de 2022, va aprovar inicialment la Modificació puntual del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Premià de Dalt, en relació a la modificació en l’àmbit del Polígon d’Actuació Urbanístic número 02 “Can Costa”.

Above Content Body

Content Core

Below Content Viewlet

Document Actions