Consulta prèvia aprovació normativa

Navigation Bar

Consulta prèvia a l'elaboració de l'ordenança reguladora del casal “Estiu en Marxa” adreçat a infants d’entre 3 i 12 anys.

El tràmit de Consulta pública prèvia té per objecte obtenir l’opinió de la ciutadania, organitzacions i associacions abans de l’elaboració d’un nou projecte normatiu. Amb caràcter previ a l’elaboració d’una nova ordenança o reglament municipal, l’ajuntament recollirà l’opinió de la ciutadania quant als problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa, la necessitat i oportunitat de la seva aprovació, els objectius de la norma i les possibles sol·lucions alternatives regulatòries i no regulatòries.

Above Content Body

Content Core

Below Content Viewlet

Document Actions