Normativa

Navigation Bar

Calendari fiscal i pagament de tributs

Above Content Body

Content Core

La gestió i cobrament dels tributs i impostos municipals es coordina amb l'Oficina de Recaptació de Tributs de la Diputació de Barcelona (ORGT), l'organisme autònom de la Diputació de Barcelona que duu a terme la gestió i la recaptació dels ingressos de dret públic de l'Ajuntament de Premià de Dalt.

Calendari del Contribuent

A l'esmentat calendari trobareu les dates en què s'han de pagar els impostos que gestiona l'Organisme de Gestió Tributària (ORGT) per delegació de l'Ajuntament en la Diputació de Barcelona, a més de la informació necessària per complir amb els vostres deures fiscals envers la hisenda municipal.
 
Si voleu contactar amb l'Organisme de Gestió Tributària (ORGT) heu de trucar al telèfon gratuït 900 715 017, de 8 del matí a 8 del vespre.
 
 
 
 

 
DOCUMENTS
 
 
 
 

 

Below Content Viewlet

Document Actions