Empleats públics

Navigation Bar

Personal eventual

Funcions, currículum i retribucions

Above Content Body

Content Core

El Ple de l'Ajuntament, en sessió extraordinària celebrada en data 15 de juny de 2019, va determinar el nombre, característiques i retribucions del personal eventual directiu, nomenat a proposta de l’Alcaldia, i subjecte a les causes d’incapacitat i incompatibilitat establertes per als membres de la Corporació. El nombre de llocs de treball reservats a personal Eventual són dos.

Coordinadora i assessora per a la dinamització i promoció dels barris: Ana M. Cuello Ladevesa

Dependència: Alcalde

Currículum:

 • Llarga trajectòria com a Presidenta a l'Associació de Veïns del barri del Remei.
 • Regidora d'Ocupació i Promoció Econòmica, i de Gent Gran de l'Ajuntament de Premià de Dalt a la legislatura 2015 - 2019.

 

Retribució:

19.000,00€ (1.357,14 € bruts mensuals, en 14 mensualitats).

Jornada:

Plena dedicació.

Atribucions i Funcions bàsiques:

 • Recollir i atendre les incidències dels serveis municipals i proposar millores.
 • Aconsellar en qüestions referents a les relacions amb la ciutadania i les institucions.
 • Assessorar, aconsellar i proposar millores a l'Alcaldia per a la coordinació de la Festa Major, altres festes tradicionals i activitats lúdiques i culturals.
 • Assistència protocol·lària en col·laboració amb l'Alcaldia.


Objectius:

 • Dirigir, planificar i coordinar els recursos disponibles per a l’assoliment dels objectius fixats per l’Alcaldia en l’àmbit de les funcions relatives a les incidències als serveis municipals, festes, activitats lúdiques i culturals.

Àmbits de competència:

Serveis municipals i activitats diverses organitzades per l'Ajuntament.


 

Assessora. Gabinet d'Alcaldia i Comunicació: Mònica Farré i Sabaté

Dependència: Alcalde

Currículum:

 • Llicenciatura en Ciències de la Informació per la UAB
 • Seminari de Protocol a l’Escola d’Administració Pública de la Generalitat de Catalunya
 • Tallers de Cap de Gabinet d'una Institució al Col·legi de Periodistes de Catalunya
 • Curs 'Pla de Comunicació 2.0' a càrrec de l'Escola d'Administració Pública de la Generalitat de Catalunya

 

Retribució:

44.684,36€ anuals, dividits en 14 mensualitats (3.191,74 € bruts mensuals)

Jornada:

Plena dedicació.

Atribucions i funcions bàsiques:

 • Assistència a l’alcalde
 • Seguiment de les polítiques institucionals i de govern definides per la JGL i el Ple
 • Promoció i organització de les relacions institucionals de l’Ajuntament en col·laboració amb l'Alcaldia
 • Relació amb els mitjans de comunicació
 • Comunicació externa de l’Ajuntament
 • Producció dels mitjans de comunicació municipals
 • Redacció de notes de premsa i actualització del web corporatiu
 • Manteniment i actualització de les xarxes socials municipals (Facebook, Twitter i Instagram)
 • Assessorament a l’equip de govern sobre el comportament davant els mitjans de comunicació

 

Objectius:

 • Dirigir, planificar i coordinar els recursos disponibles per a la consecució dels objectius fixats per l’Alcaldia en l’àmbit de les funcions relatives a la comunicació d’acord amb les competències en el marc de la legislació vigent.

Àmbits de competència:

Totes les pròpies del Departament d’Alcaldia i Comunicació

DOCUMENTACIÓ:

DECRET

BOPB

DOGC

Below Content Viewlet

Document Actions