El Consistori

Navigation Bar

Junta de Portaveus

És un òrgan complementari de caràcter col·legiat sense atribucions resolutòries, que s’integra dins l’organització municipal de l’Ajuntament de Premià de Dalt

Above Content Body

Content Core

La Junta de Portaveus està integrada per l’Alcalde (que actua com a President, càrrec delegable en un dels seus membres) i per cada un dels/de les portaveus dels diferents grups municipals. Cada grup municipal designa un o més d’un portaveu suplent que farà les tasques del titular en cas d’absència o renúncia.

La junta es reuneix amb caràcter ordinari i prèvia convocatòria de l’Alcalde, després de la celebració de les Comissions Informatives, sens perjudici de la convocatòria de sessions extraordinàries quan així ho estableixi la Presidència o ho sol·liciti de forma raonada algun dels grups municipals.

 

REPRESENTANTS:

JUNTS PER PREMIÀ DE DALT

Portaveu: Carles A. Medina i Vilalta.

Suplent: Alejandro Costa Urigoitia.

 

ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-ACORD MUNICIPAL

Portaveu: Quim Fornés i Fiol.

Suplent: Clara Bonet Oltra.

 

PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA - CANDIDATURA DE PROGRÉS

Portaveu: Inmaculada Fernández Martínez.

Suplent: Ginés Marín Marín.

 

CRIDA PREMIÀ DE DALT - ALTERNATIVA MUNICIPALISTA (CPD-AMUNT)

Portaveu: Jaume Batlle de Castro.

Suplent: Carlos García Ábalos.

 

CIUTADANS

Portaveu: David Expósito Peñalver.

Below Content Viewlet

Document Actions