Grups municipals

Navigation Bar

Assignacions als grups municipals

Above Content Body

Content Core

En base al que s'estableix al Capítol 3, article 31, de les Bases d'execució del Pressupost, i d'acord a l'article 73.3 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de  règim local, per la Llei 11/1999, de 21 d'abril, s'assigna una dotació econòmica als Grups Municipals.

Cada Grup disposarà d'una dotació determinada en funció d'un compenent fix de 1€ i un component variable en funció del nombre de regidors/es. És a dir, 1.200,83€ per regidor/a.

 

GRUP MUNICIPAL ASSIGNACIÓ ECONÒMICA EN EUROS
PDeCAT 9.606,83€
PSC-PM 3.602,49€
ERC-AM 2.401,66€
CRIDA PREMIÀ DE DALT 2.401,66€
PP 2.401,66€

Below Content Viewlet

Document Actions