Grups municipals

Navigation Bar

Assignacions als grups municipals

Above Content Body

Content Core

D’acord amb el que estableix l’art. 73.3 de la Llei 7/85 Reguladora de les Bases de Règim Local, el Ple de la Corporació podrà assignar als grups polítics municipals una dotació econòmica, que tindrà una part fixa igual per a tots els grups i una part variable en funció del nombre de membres de cada grup.

Vist el que disposa l’ article 33 de les Bases d’ Execució del Pressupost de l’ exercici 2019.

 

► Vist l’ acord del Ple Extraordinari celebrat el dia 30 de juny de 2015 on s’ acorda la constitució i composició dels grups polítics.

 

Per període de l’ 1 de gener al 14 de juny de 2019 l’ assignació als Grups Polítics Municipals ha estat de:

Grups polítics

Número regidors/es

Quota Fixa

Quota variable

total variable

TOTAL ANUAL

5 mesos i 14 dies

PdCAt

8

1,00

1.199,83

9.598,64

9.599,64

4.373,20

PSC-CP

3

1,00

1.199,83

3.599,49

3.600,49

1.640,23

PP

2

1,00

1.199,83

2.399,66

2.400,66

1.093,62

ERC-AM

2

1,00

1.199,83

2.399,66

2.400,66

1.093,62

CPD-CUP-PA

2

1,00

1.199,83

2.399,66

2.400,66

1.093,62

TOTAL

17

 

 

 

20.402,11

 

 

► Vist l’ acord del Ple Extraordinari celebrat el dia 1 de juliol de 2019 on s’ acorda la constitució i composició dels grups polítics .

 

De l’ 1 de juliol al 31 de desembre de 2019 l’ assignació ha estat de:

  

Grups polítics

Número regidors/es

Quota Fixa

Quota variable

total variable

TOTAL ANUAL

6 mesos

JUNTS

9

1,00

1.199,83

10.798,47

10.799,47

5.399,74

PSC-CP

2

1,00

1.199,83

2.399,66

2.400,66

1.200,33

Cs

1

1,00

1.199,83

1.199,83

1.200,83

   600,42

ERC-AM

3

1,00

1.199,83

3.599,49

3.600,49

1.800,25

CPD-AMUNT

2

1,00

1.199,83

2.399,66

2.400,66

1.200,33

TOTAL

17

 

 

 

20.402,11

10.201,07

 

Assignacions pels Grups polítics Municipals per l’ any complert:

Grups polítics

Número regidors/es

Quota Fixa

Quota variable

total variable

TOTAL ANUAL

JUNTS

9

1,00

1.199,83

10.798,47

10.799,47

PSC-CP,

2

1,00

1.199,83

2.399,66

2.400,66

Cs,

1

1,00

1.199,83

1.199,83

1.200,83

ERC-AM,

3

1,00

1.199,83

3.599,49

3.600,49

CPD-AMUNT

2

1,00

1.199,83

2.399,66

2.400,66

TOTAL

17

 

 

 

20.402,11

Below Content Viewlet

Document Actions