Opinió dels grups municipals

Navigation Bar

Articles de la Crida a La Pinassa

Above Content Body

Content Core

        

La Pinassa 151 / Setembre 2020

 

EL “DIÀLEG” DE LA MAJORIA ABSOLUTA

EL GOVERN APROVA UN REGLAMENT ORGÀNIC MUNICIPAL SENSE CONSENS NI PARTICIPACIÓ I EN CONTRA DEL POSICIONAMENT DELS ALTRES GRUPS POLÍTICS.

---UN ROM QUE LIMITA DRETS A CIUTADANIA, ENTITATS I OPOSICIÓ I MENYSTÉ EL PLE, PRINCIPAL ÒRGAN PER RETRE COMPTES DAVANT LA POBLACIÓ.

---Des de la creació de la Crida demanem un ROM que:

1) Garanteixi que VEÏNES I VEÏNS PUGUIN INTERVENIR al final del Ple.

2) Permeti a CIUTADANIA I ENTITATS presentar propostes al Ple directament.

3) Estableixi Plens TOTS ELS MESOS hàbils, com a màxim òrgan de REPRESENTACIÓ, TRANSPARÈNCIA I ACCÉS A LA INFORMACIÓ.

4) LIMITI ELS MANDATS, evitant que alcaldes/regidors s’eternitzin en el càrrec.

5) Es REVISI periòdicament per a què no tornin a passar 35 anys per renovar-lo, i no sigui paper mullat com les propostes no aplicades del Reglament de Participació.

/No només no s’accepten les propostes, sinó que a més:

A) El Ple serà CADA 2 MESOS i s’hi LIMITA EL DEBAT I LES PROPOSTES/PREGUNTES (5 precs/preguntes per grup sense subpreguntes).

B) S’IMPEDEIX PREGUNTAR SOBRE TEMES que van MÉS ENLLÀ DE LA COMPETÈNCIA MUNICIPAL.

/Seguim insistint, presentant de nou les propostes que ens van negar (vegeu-les amb el codi QR així com l’enllaç al ROM).

/Us animem a que també ho feu. Fins el 8-set podeu presentar per instància al·legacions al ROM amb les vostres propostes i consideracions.

 

cridapremiadedalt@gmail.com /  Facebook: cridapremiadedalt /  Twitter @cridapremiadalt /

Instagram: @crida.pdd /  Web: http://www.cridapremiadedalt.cat 

 

Per a consultar altres articles d'opinió del grup, seguiu aquest enllaç

Below Content Viewlet

Document Actions