Comissions informatives

Navigation Bar

Comissió d'Hisenda i Patrimoni

Comissió informativa d'hisenda i patrimoni, administració municipal, governació, esports, medi ambient i paisatge, benestar social, comunicació, govern obert i transparència, gent gran, igualtat (dona), TIC, salut, educació, joventut, participació ciutadana i pla de barris.

Above Content Body

Content Core

Dia i hora de celebració
Les comissions informatives se celebren el dilluns anterior a la celebració dels plens ordinaris, a les 20 hores. En el supòsit de coincidir amb la celebració de la Junta de Govern Local, la Comissió es fa a les 21 hores.

Membres

Cada Comissió Informativa està integrada per un total de 5 membres corporatius, amb representació de tots els Grups municipals presents en la Corporació i amb la següent distribució:


President: Alejandro Costa Urigoitia

Vocals titulars: Emma Escolano Juanola, Inmaculada Fernández Martínez, Carlos Garcia Abalos, Bernabé Ruffo Noguera.

Vocals suplents: Marc Tintoré Serra, Josep Font Vives, Francisco Monleón Muñoz, Jaume Batlle de Castro i Pedro Bailón Díaz.

Secretària: Mireia Boté Massagué

Correspondrà a cada Grup municipal designar els integrants de cada Comissió i els seus suplents, comunicant-ho per escrit perquè l'Alcaldia aprovi la composició definitiva de cada Comissió Informativa.

Below Content Viewlet

Document Actions