El Consistori

Navigation Bar

Composició 2019-2023

Above Content Body

Content Core

 GOVERN 

   

  Josep Triadó i Bergés

  Alcalde 

  Serveis Territorials i Espai urbà

 

  Biografia

  Declaració d'activitats i béns * (certificació especial)

  Retribució: 53.065,30 €/ bruts any

  Contacte

    

   

Alejandro Costa Urigoitia 

1r Tinent d'Alcalde

  Economia i Projectes estratègics
  Habitatge i Patrimoni
  Comunicació i Polítiques digitals
  Recursos Humans i Organització 

 

  Biografia

  Declaració d'activitats i béns 

  Retribució: 1.500 €/mes (675 €/JGL+ 150 €/Assistència Ple)

  Contacte

     

  Josi Duran i Cutillas

3a Tinent d'Alcalde

  Cultura
  Educació i Infància
  Igualtat
 

  Biografia

  Declaració d'activitats i béns

  Retribució:1.500 €/mes (675 €/JGL+ 150 €/Assistència Ple)

  Contacte

     

  Carles A. Medina i Vilalta

2n Tinent d'Alcalde

  Ocupació, Empresa i Coneixement
  Promoció de la Vila
  Desenvolupament local 

 

  Biografia

  Declaració d'activitats i béns 

  Retribució: 1.500 €/mes (675 €/JGL+ 150 €/Assistència Ple)

  Contacte

     

  Isabel Sola Ruiz

  Acció Social
  Cooperació
 

  Biografia

  Declaració d'activitats i béns 

  Retribució: 1.500 €/mes

  (675 €/Comissió Asessora JGL + 150 €/Assistència Ple)

  Contacte

      

  Ramon Golart Ávila

  Festes
  Joventut
  Adjunt a Esports 

 

  Biografia

  Declaració d'activitats i béns 

  Retribució: 1.500 €/mes

  (675 €/Comissió Asessora JGL + 150 €/Assistència Ple)

  Contacte

     

  Marta Bosch i Lafuente

  Medi Ambient
  Salut
  Serveis Municipals

 

  Biografia

  Declaració d'activitats i béns 

  Retribució: 1.500 €/mes

  (675 €/Comissió Asessora JGL + 150 €/Assistència Ple)

  Contacte

     

   Marc Tintoré i Serra

4t Tinent d'Alcalde

  Gent Gran
  Seguretat ciutadana i Convivència
  Mobilitat 

 

  Biografia

  Declaració d'activitats i béns 

  Retribució: 1.500 €/mes

  (675 €/JGL+ 150 €/Assistència Ple)

  Contacte

     

   Juli Giner Arroyo

  Esports 

  Pla de Barris 

  Adjunt a Joventut
 

  Biografia

  Declaració d'activitats i béns

  Retribució: 1.500 €/mes

  (675€ / Comissió Asessora JGL + 150€ /Assistència Ple)

  Contacte

 

 

 

 

 

 

 OPOSICIÓ

 

  

  Josep Font i Vives

  

  Biografia

  Declaració d'activitats i béns 

  Retribució: 150 €/Assistència Ple

  Contacte

  Clara Bonet i Oltra 

 

  Biografia

  Declaració d'activitats i béns 

  Retribució: 150 €/Assistència Ple

  Contacte

  Quim Fornés i Fiol

 

  Biografia

  Declaració d'activitats i béns

  Retribució: 150 €/Assistència Ple

  Contacte

          

  Inma Fernández Martínez

 

  Biografia

  Declaració d'activitats i béns

  Retribució: 150 €/Assistència Ple

  Contacte

          

  Ginés Marín Marín

 

  Biografia

  Declaració d'activitats i béns 

  Retribució: 150 €/Assistència Ple

  Contacte

          

  Jaume Batlle de Castro

 

  Biografia

  Declaració d'activitats i béns

  Retribució: 150 €/Assistència Ple

  Contacte

          

  Carlos García Ábalos

 

  Biografia

  Declaració d'activitats i béns

  Retribució: 150 €/Assistència Ple

  Contacte

             

  David Expósito Peñalver

 

  Biografia

  Declaració d'activitats i béns

  Retribució: 150 €/Assistència Ple

  Contacte

 

* Tal i com estableix l'article 6 de la Llei Orgànica 1/2003, de 10 de març, per a la garantia de la democràcia als Ajuntaments i la seguretat dels Regidors i Regidores, el qual va modificar l’article 75.7 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local, l’alcalde de Premià de Dalt, Sr. Josep Triadó i Bergés, ha realitzat la seva Declaració d’Interessos davant el Secretari/ària de la Diputació de Barcelona, a efectes de la seva inscripció en el Registre Especial d’Interessos que a aquests efectes s’ha creat en la Diputació.

Consulteu aquí l'informe emès per la Diputació de Barcelona.

Below Content Viewlet

Document Actions