Cartes de serveis

Navigation Bar

SMOPE

Servei Municipal d'Ocupació i Promoció Econòmica

Above Content Body

Content Core

Denominació
Servei d'Atenció a l'empresa i l'emprenedor/a

Descripció del servei que es presta
El Servei d'Atenció a l'empresa i l'emprenedor/a, és un servei d'atenció personalitzada de caràcter gratuït de l'Ajuntament de Premià de Dalt que té com a objectiu donar suport a la creació i consolidació de les empreses locals.

Els serveis que s'ofereixen a les empreses són:

 • Informació sobre incentius, ajuts i subvencions.
 • Informació sobre aspectes laborals i de contractació, qualitat, riscos laborals, medi ambient, fiscal, màrqueting, producció, noves tecnologies....
 • Divulgació de normatives diverses.
 • Promoció de les potencialitats d'internacionalització de les empreses.
 • Promoció del teixit empresarial.
 • Cursos, jornades, seminaris i altres formats d'actualització en gestió empresarial.
 • Foment de la cooperació empresarial.

 

Els serveis que s'ofereixen als/les emprenedors/es:

 • Informació dels tràmits necessaris per establir l'empresa
 • Informació sobre els diversos avantatges, ajuts i subvencions existents
 • Assessorament per a l'elaboració del pla d'empresa
 • Orientació sobre el finançament i la possibilitat d'accedir a crèdits per a la posada en marxa
 • Promoció de l'activitat empresarial.

 

Canals per accedir al servei:

Presencial:
Servei Municipal d'Ocupació i Promoció Econòmica

Telefònic:
93 693 15 90

Virtuals
Web:  www.premiadedalt.cat
Adreça electrònica: prmd.ocupacio@premiadedalt.cat

Denominació de la unitat prestadora del servei i persona responsable:
Servei Municipal d'Ocupació i Promoció Econòmica

Tècnica del Servei:
Virgínia Merlos

 

COMPROMISOS DE QUALITAT

Drets de les persones usuàries en relació al servei:

 • Les persones que s'adrecin al Servei Municipal d'Ocupació i Promoció Econòmica de manera presencial, a través d'una cita prèvia rebran resposta a tota consulta en el 95% del casos, el 5% corresponent a la resta de consultes, es resoldran en un termini màxim de 3 dies.
 • El Servei Municipal d'Ocupació i Promoció Econòmica garantirà en tots els casos la confidencialitat de les dades facilitades per les persones usuàries del servei.
 • La informació serà accessible atrevís dels canals que què es disposa per a aquest servei.

 

Formes de presentació de queixes i suggeriments:

Correu electrònic
Per telèfon al 93 693 15 90

Indicadors per a l'avaluació de la qualitat i la satisfacció:

Nombre de queixes ciutadanes que estan justificades en relació al temps de resposta.

Nombre de queixes que estan justificades en relació al tracte rebut pel personal d'atenció.

Nombre de queixes que estan justificades en relació a una informació incorrecta.

 
 

Below Content Viewlet

Document Actions